Skab et fundament der kan bære din ønskede vækst

Din virksomheds vækst bliver synlig og en positiv spiral vil være igangsat på 4-10 måneder.

Vækst skal komme fra rødderne

Med afsæt i virksomhedens rødder og værdier hjælper Kindberg med at skabe udvikling, fremdrift og vækst. Vores erfaring er, at vækst altid skal ske med respekt for virksomhedens historie. Dermed bliver, det man bygger sin vækst på, autentisk og bygges på et det DNA som allerede flyder i virksomhedens årer. På den måde sikrer vi, at væksten bliver balanceret og langtidsholdbar.

Skab et fundament der kan bære din vækst

En virksomhed er som en levende organisme, der er sammensat af et stort antal mindre organismer. Disse skal synkroniseres for at blive til en samlet og bomstærk enhed, og når alle har samme udgangspunkt, mål og værdier, får man den vigtige sammenhængskraft, der giver det stærke fundament, man kan bygge sin vækst på. Med andre ord er der større overensstemmelse mellem, hvad man ønsker at være, hvad man gør, samt hvad man siger. Uanset hvor i organisationen man kommer fra.

Identificer potentielle vækst muligheder

Hvordan er tilstanden på virksomhedens fundament? Hvor stærkt er det? Kan det holde til den ønskede vækst, eller er der behov for at få det styrket? Hvis ikke du kan svare på fire spørgsmål, vil det måske være en ide at få en uvildig evaluering af din virksomhed? Hos Kindberg laver vi altid en øjebliksvurdering af de virksomheder vi arbejder med, inden vigår igang med nye vækst initiativer. Det er altafgørende for at sikre ansvarlige og bæredygtige resultater. Ofte finder vi  små sprækker, som relativt nemt kan styrkes eller understøttes, hvis der tages hånd om dem i tide. Men samtidig finder vi også nye forretningsmuligheder og styrker, som virksomheden ikke selv lige har set, eller har glemt findes. Ofte er disse opdagelser potententielt vækstskabende.

Tag temperaturen på virksomheden

Når fundamentet er blevet styrket, så vil nye initiativer og vækst komme mere naturligt og meget lettere. Væksten vil nu (også) komme nedefra, da alle i virksomheden bidrager, og har et fælles perspektiv på hvorfor, hvordan, hvad og hvornår. På den måde vil ideer og innovationen vokse naturligt indefra. Netop derfor kan det altid betale sig at tage temperaturen på virksomhedens fundamentet.

Vi starter med nogle vigtige spørgsmål

Vi starter med at forstå virksomheden. Hvor kommer den fra. Hvad var stifterens intention oprindeligt? Hvordan opleves virksomheden i dag, og hvordan er kulturen – både indefra og udefra? Vi researcher og interviewer nøglepersoner for at få afdækket hele virksomheden fra forskellige vinkler. Herefter præsenterer vi en status på, hvordan tilstanden reelt er, sådan sikrer vi, at alle har samme udgangsposition. Det tager typisk 1- 4 måneder.

Et tydeligt pejlemærke for alle

Baseret på ovennævnte finder vi, sammen med udvalgte nøglepersoner, et tydeligt defineret formål, som bliver pejlemærke for alle virksomhedens ansatte. Sammen har vi på den måde fundet frem til et autentisk retningsanvisende formål og vi har afdækket konkrete ideer til indsatser, som kan understøtte det overordnede formål. Denne del  tager typisk 1-2 måneder.

Fri til at kunne beslutte

Herfra arbejder vi med det fælles værdisæt, som understøtter formålet, og som tydeligt efterleves i kulturen. Det er således ikke, hvad virksomheden siger, men hvad virksomheden rent faktisk gør, som mobiliserer formålet. Det betyder i praksis, at medarbejderne bliver sat fri til at kunne træffe beslutninger, fordi de er mere bevidste om, hvorfor virksomheden eksisterer, og kulturen understøtter dette. Det tager typisk 2-4 måneder.

Den positive spiral

Allerede efter 4-10 måneder er den positive spiral startet, og væksten vil blive synlige både i trivselsmålinger samt i de økonomiske resultater.

Hos Kindberg følger vi virksomheden så længe, som det giver mening, og vi kan skabe værdi.

Kommerciel forretningsudvikling for Løgismose Meyers. En case

Læs mere om vores arbejde med kommerciel forretningsudvikling i casen ‘Løgismose Meyers, hvor vi bl.a lavede en tilstandsrapport samt redefinerede deres formål. Se også hvad ‘Løgismose Meyers’ selv sagde om resultatet efterfølgende her.

 

Kontakt mig på mobil +45 2069 0939 eller mail inge@kindberg.info hvis du har lyst til at høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe din virksomhed med at løfte sig til næste niveau og få skabt langtidsholdbar vækst.

Kindberg