Løgismose Meyers

Efter fusion af Løgismose og Meyers samt salg til kapitalfond var der behov for at få skærpet eksistensberettigelsen for hver enkelt brand.

Ambition:

Definér Brand DNA for de to brands, Løgismose og Meyers, og find ud af, hvordan de skal positioneres eksternt i Danmark

Proces:

Research: Interview med nøglepersoner og kulturbærere på tværs af organisationen samt indsamling af ”hårde” og ”bløde” facts

Udarbejdelse af brand DNA qua afholdelse af 2 workshops pr brand

Implementeringsforslag

Resultat:

Et fælles afsæt, hvor hver enkelt brand kommer fra, hvor det er nu og hvor det vil hen

En meningsfuld retning fuld af DNA, der engagerer og mobiliserer medarbejderne indenfor en veldefineret ramme

Et formål, der involverer og engagerer interessenter (medarbejdere, kunder, leverandører og ”samfundet”) i et fællesskab, der har en større sag på hjertet og derigennem udvikle stærke relationer og loyalitet

En positioneringsstrategi som sikre sammenhæng mellem hvem hver enkelt brand er, hvad det gør, og hvad der kommunikeres

Kindberg