Sikre værdierne i den værdiskabende bestyrelse

En virksomhed bliver aldrig bedre end dens ledelse, så derfor er det altafgørende at have en bestyrelse, som har fokus på at skabe værdi for virksomheden samt sikre rammerne for, at virksomheden får mulighed for at udleve sit fulde vækstpotentiale.

Med afsæt i stifterens værdigrundlag og ide er det vigtigt at sikre alignment omkring eksistensberettigelsen, værdierne og måden at drive virksomheden på internt i bestyrelsen, men også sikre alignment mellem bestyrelse, ejere og ledelsen.

Værdierne hos hvert enkelt bestyrelsesmedlem er mindst lige så vigtig som de faglige kvalifikationer og erfaringer, dels for at sikre, at de resonerer med virksomhedens værdisæt, men også for at sikre en tillidsfuld og inkluderende kultur i bestyrelsen.

Vi har personligt flere års erfaring med bestyrelsesarbejde, så vi hjælper gerne med sparring om, hvad virksomheden har brug for og formidler også kontakt til andre dygtige værdidrevne bestyrelsesmedlemmer, hvis det skulle have interesse.

Kontakt mig på mobil +45 2069 0939 eller mail inge@kindberg.info

Kindberg