De 10 bud

I Kindberg arbejder vi ikke med en fast skabelon, men tager i stedet afsæt i helhedstænkning og bruger vores intuition og rationelle mindset til at fornemme og forstå virksomheden.

En af grundpillerne i vores arbejde er dog ”De 10 bud” som kommer godt omkring de problematikker man møder i erhvervslivet og som sikrer sammenhængskraft.

De 10 Bud

Nedenfor finder du de 10 sætninger der er retningsanvisende for at drive ansvarlig virksomhed og være en ansvarlig leder i vores tidsalder.

Det ene bud er ikke vigtigere end det andet, men alle 10 bør ses som en helhed.

På samme måde i virksomheder – alt hænger sammen og kan ikke brydes ned i siloer. Kun hvis virksomheden formår at agere som én samlet enhed kan det fulde vækstpotentiale blive bragt i spil og skabe holdbare resultater. Det kaldes sammenhængskraft.

1. Gør hvad det kræver

Tænk stort, mærk og definer drømmen og så gå efter det. Lad ikke frygten bremse dig, men vær opmærksom på dine og andres bekymringer, og så ryd dem af vejen.

Lad være med at nøjes.

Vi møder indimellem ledere og virksomhedsejere, som ikke tør gå den sidste mil, men lader ”frygten for at fejle” overstige ”lysten til at udvikles”.

Så gøres mere af det, som blev gjort i går, men med begrænset udbytte og ofte en langsom afvikling. Det er et kæmpe spild – for os alle.

2. Sæt en klar kurs

At starte sin bil og køre uden plan er jo ganske meningsløst.

Hvornår har du sidst sat dig bag rattet i din bil uden at vide, hvor du skal hen?

Det samme gælder virksomheder. Hvis ikke kursen er klar, så bliver det umuligt for dig selv og alle andre omkring dig at vide, hvad I skal pejle efter.

Det skaber utryghed, når der ikke er en klar og konsistent kurs.

3. Skab ansvarlig vækst

Vækst i sig selv er ikke værd at stræbe efter, hvis ikke det bygger på et stærkt fundament, som er holdbart til væksten og til at kunne bygge ny vækst ovenpå.

Vi har været involveret i oprydningsprojekter som har været følger af grådighed efter hurtig vækst, men hvor mennesker, processer og strukturer ikke har kunne følge med.

Det er et kæmpe ressourcespild og koster både mange penge og tid at få rettet op igen. Hvis det da ikke er for sent. Så ”hastværk er lastværk” og kan på den længere bane aldrig svare sig.

Så med ansvarlig mener vi, at vækst skal tage afsæt i den virkelighed, som virksomheden reelt befinder sig i og med respekt for menneskene og omgivelserne. Så vækst både genererer profit og samtidig er med til at skabe en bedre fremtid.

At bygge højhuse kræver stærke fundamenter! 

4. Slip din virksomheds fulde potentiale løs

Virksomheder vil over tid komme i skarp konkurrence og miste markedsandele og på sigt givetvis bukke under, hvis ikke de har noget på hjerte.

Vi ser ofte, at mange virksomheder blot nøjes med at tilbyde produkter og/eller ydelser og ser sig selv som en producent/leverandør af dims X eller dims Y.

Det motiverer og engagerer ikke menneskene i og omkring virksomheden, og dermed kommer det fulde potentiale ikke i spil.

Reelt er det et ressourcespild, for hvis ikke man har mere på hjertet end at tjene penge, har man så overhovedet lov til at overleve?

5. Vær relevant for dine ansatte og dine kunder

Hvorfor skal nogen have lyst til at arbejde for dig og din virksomhed?  Eller hvorfor skal nogen have lyst til at købe dit produkt/din ydelse? Eller hvorfor skal nogen have lyst til at arbejde sammen med dig?

Hvis blot du tilbyder det samme som dine konkurrenter eller fokuserer på pris, tilgængelighed, convenience, så er dine dage talte, for det gør alle andre også. Tag i stedet udgangspunkt i menneskene omkring dig. Hvad er de drevet af? Hvordan kan du skabe værdi for dem og derigennem gøre dig fortjent til en relation med dem?

6. Skab en unik position

Hvad gør dig og din virksomhed unik? Alle mennesker og virksomheder har noget helt unikt, som ingen kan kopiere.

Ofte stammer det helt tilbage fra stifterens ide og ambition, som med tiden har udviklet sig. Styrken ligger altid i rødderne og rodnettet, og det bestemmer potentialet.

Når du er klar over det, kan du kombinere det med den værdiskabelse, som du tilbyder, og dermed skaber du en unik position i markedet. Altså en blanding af faglige/funktionelle kvalifikationer (produkter og ydelser), personlighed (værdier og kultur) og så drømmen/formålet (hvorfor).

Det er aldrig kun et spørgsmål om produkt/ydelse og markedsføring alene.

 

7. Udfordre status quo

”Bevægelse er livet – stilstand er døden”.

Lad ikke tiden gå i stå og nøjes med tingenes nuværende tilstand, men sikre en nysgerrighed på nytænkning og udvikling.

Ofte oplever vi virksomheder, som har haft så travlt med driften/dagligdagen, at der ikke er plads til udvikling. De har mere travlt med at leve til i morgen og sikre kortsigtede resultater end at sikre overlevelsen på den lange bane.

Så alt for tit bliver slaget vundet, men krigen tabt.

Det er nødvendigt med balance; både kortsigtet og langsigtet; både drift og udvikling.

 

8. Slip dine medarbejderes potentiale fri

Vi har set virksomheder, hvor der blot forventes at medarbejdere møder ind til tiden, og udfører sine opgaver uden at stille spørgsmål.

Se i stedet medarbejdere som det vigtigste aktiv din virksomhed har.

Hver eneste medarbejder har noget helt særligt at bidrage med og får du bragt det potentiale i spil for hele organisationen, så får det dels skabt nogle fantastiske resultater, og dels sikrer du en uvurderlig udvikling hos hver enkelt og i virksomheden.

”Der er ingen af os, der er så klog som os alle sammen i fællesskab”.

 

9. Skab store resultater, sammen

Én plus én = 3,4 eller 5.

Ingen kan alene skabe det, som kan skabes, når man er flere, og specielt når vi er forskellige. Så vær nysgerrig, invitér ind og tænk win-win – både hvad angår medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Lad hver især forstå, hvordan de bidrager til det store billede. Det skaber engagement.

”En virksomheds resultater er et resultat af de enkelte medarbejderes fælles indsats”

 

10. Udvikl et miljø der inspirerer og engagerer

Alle er frie og ingen kan tvinges til et arbejde eller købe noget, som man ikke har lyst til og med alle de valgmuligheder, som findes i dag, så er lysten og motivationen vigtigere end nogensinde.

Inspiration og engagement kommer ikke fra lederen men fra kulturen, som alle er med til at skabe og udvikle.

Det starter med en leder, som skal turde slippe kontrollen og tænke ”vi” i stedet for ”jeg” og se styrken i, at virksomheden er en levende organisme, som har brug for de bedste betingelser til at kunne udvikles.

”100 procent kontrol betyder 0 procent tillid”

Kindberg